Ostatnie aktualności
 1. Turniej Finałowy Orlen Mini Cup!!!
 2. MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W MINI SIATKÓWCE – KOLEJNY BRĄZ DLA AMS PCIM
 3. II turniej Orlen Mini Cup – za nami!!!
 4. Orlen Mini Cup – Rozpoczęty!!!
 5. Dobre Wieści z Krakowa – Trójki tuż za podium!!!

Ubezpieczenie

Każde dziecko będące pod opieką Akademii posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 1000 zł.

 • Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.
 • Ubezpieczenie obejmuję swoją ochroną tylko wypadki w trakcie treningów, turniejów, obozów oraz w drodze do lub z zajęć m.in. wszelkiego rodzaju skręcenia, złamania w trakcie treningu, wyjazdów.

W związku z tym, że NNW wykupione w szkołach w większości nie obejmuje wypadków pod czas dodatkowych zajęć sportowych (brak rozszerzenia o sport), we współpracy z CA Sport Broker Sp. z o.o pragniemy przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia szkolnego NNW z pełną ochroną ubezpieczeniową w czasie uprawiania sportów (także wyczynowo – sekcje, kluby) wraz ze zwrotem kosztów leczenia. Wariant I składka 39 zł/rok, suma ubezpieczenia 10 000 zł. Ubezpieczenie NNW jest to ubezpieczenie dobrowolne, oznacza to, że każdy rodzic decyduje o swoim dziecku – czy  chce je dodatkowo ubezpieczyć, czy też nie.

 • Zastanawiając się nad wykupem polisy NNW, powinniśmy pomyśleć o bezpieczeństwie naszych dzieci. O tym, że wypadki przytrafiają się nie tylko innym, ale także mogą przytrafić się i naszym dzieciom. W życiu codziennym takich wypadków może być mnóstwo: w szkole, w drodze do i ze szkoły, podczas uprawiania sportu, a także w domu.
 • W przypadku wypłaty odszkodowania 1% uszczerbku na zdrowiu odpowiada 1% sumy ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczymy dziecko na kwotę 5000 zł, to za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu dostaniemy zaledwie 50 zł. Oczywiście na im więcej się ubezpieczymy, tym wyższą składkę będziemy musieli zapłacić. Ale też w przypadku szkody – wyższe odszkodowanie dostaniemy.
 • Polisę można zakupić On-line na stronie http://ubezpieczucznia.pl/polecam/SP99 z wykorzystaniem kodu polecającego. Płatność kartą lub e-przelewem. Ewentualnie wysyłając odpowiednie dokumenty na adres: Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych, ul. Targiela 14, 43-100 Tychy. W przypadku pytań prosimy o kontakt z trenerami.

Akademia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej klubu w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem na kwotę 100 000 zł.

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej z winy klub m.in zła organizacja, nieodpowiednie przygotowanie sali do zajęć.
 • Za szkody rzeczowe uważa się szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
 • Szkody na osobie dotyczą spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Każdy Trener posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla trenerów w związku z wykonywaniem zawodu na kwotę 200 000 zł.

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych m.in. dziecko ulegnie wypadkowi w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego ćwiczenia.