Ostatnie aktualności
  1. Mistrzostwa Polski z naszym udziałem!
  2. Wicemistrzostwo i Brąz – Małopolska
  3. MAMY Brąz!!!
  4. AMSiaki w Kadrze Małopolski!
  5. Zmieniamy Się!!!

Opłaty

Fundacja prowadzi działalność statutową polegającą m.in. na szkoleniu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki siatkowej. Biorąc pod uwagę koszty zapewnienia zaplecza treningowego na jak najwyższym poziomie Fundacja ustala opłatę stałą za przynależność podopiecznego do struktur w następującej wysokości:

1.miesięczna (podstawowa) – płatna w miesiącach Wrzesień – Czerwiec:

  • klasy 1-4 – 50 zł/mc
  • klasy 5-8 – 60 zł/mc

2. roczna (klubowa) – 40 zł/rok, płatna do 31 Grudnia w danym sezonie.

Wpłaty do 15-go każdego m-ca, płatne na numer konta:

Składki pobierane są w okresie objętym przynależnością do struktur za miesiące styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień. W przypadku odejścia podopiecznego w trakcie miesiąca – pobierana jest składka za cały miesiąc.

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność (nieudokumentowana) w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA od opłaty składki.

Zasady ogólne

Fundacja Akademia Małego Sportowca prowadząc swoją działalność statutową ustala rodzaje opłat pobieranych od swoich podopiecznych:

Opłaty Stałe:

I. Składka (podstawowa) jest to miesięczna opłata związaną z przynależnością do za przynależność podopiecznego do struktur.  Opłata w całości przeznaczana jest na cele statutowe klubu. Składka miesięczna jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, kiedy to zajęcia prowadzone są formie Mini Campów dla chętnych zawodników.

II. Składka klubowa jest to coroczna jednorazowa opłata na rzecz Fundacji AMS związana z organizacją działności statutowej m.in. organizacją rozgrywek dla podopiecznych.

III. Obniżenie kwoty opłaty stałej lub jej zniesienie w uzasadnionych przypadkach pozostaje w kwestii Prezesa Zarządu Fundacji, na pisemny wniosek rodzica.

IV. W przypadku rodzeństw przysługuje zniżka 50% na drugiego dziecko, trzecie dziecko zostaje zwolnione z opłat.

V. Zwracamy uwagę , że działalność Fundacji finansowana jest w przeważającej części z składek,  dlatego też  prosimy o terminowość wpłat, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej Fundacji.

Dane do przelewu:

mBank S.A. 91 1140 2004 0000 3102 7912 5876
AKADEMIA MAŁEGO SPORTOWCA
PCIM 832, 32-432 PCIM

W tytule proszę podać nazwę AMS oraz:

– imię i nazwisko dziecka;
– miesiąc za który składka jest opłacana;
– w przypadku składki rocznej z dopiskiem składka roczna

Przykład: AMS Jan Kowalski wrzesień