Ostatnie aktualności
  1. Orlen Mini CUP – Edycja 2021
  2. Zabezpieczony: Trening 7 – AMS w Domu
  3. Zabezpieczony: Trening 6 – AMS w Domu
  4. Zabezpieczony: Trening 5 – AMS w Domu
  5. Zabezpieczony: Trening 4 – AMS w Domu

Opłaty

Zarząd Fundacji informuje, że wysokość składek członkowskich w sezonie 2020/2021 wynosi:

1.miesięczna (członkowska) – płatna w miesiącach Wrzesień – Czerwiec:

  • klasy 1-4 – 40 zł/mc
  • klasy 5-8 – 60 zł/mc

2. roczna (klubowa) – 40 zł/rok, płatna do 31 Grudnia w danym sezonie.

Wpłaty do 15-go każdego m-ca, płatne na numer konta:

Udział w dwóch pierwszych treningach bezpłatnie.

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność (nieudokumentowana) w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej.

I. Składka klubowa jest to coroczna jednorazowa opłata na rzecz Fundacji AMS  wpłacana przez każdego członka klubu.

II. Składka członkowska jest to miesięczna opłata związaną z przynależnością do klubu i nie jest opłatą za treningi. Na podstawie złożonej pisemnej deklaracji Państwa dzieci stają się członkiem Akademii Małego Sportowca, a nie określonej grupy treningowej. Opłata w całości przeznaczana jest na cele statutowe klubu. Składka miesięczna jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, kiedy to zajęcia prowadzone są formie Mini Campów dla chętnych zawodników.

III. W przypadku nieobecności (udokumentowanej) na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek klubu jest zwolniony z obowiązku zapłacenia miesięcznej składki.

IV. W przypadku krótszych nieobecności na treningach ćwiczący zobowiązany jest do zapłacenia pełnej składki miesięcznej, niezależnie od przyczyny nieobecności. Nieobecność na zajęciach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup działających w naszym klubie.

V. W przypadku rodzeństw przysługuje zniżka 50% na drugiego dziecko, trzecie dziecko zostaje zwolnione z opłat.

VI. W przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd Fundacji może obniżyć składkę osoby, która złożyła taką prośbę na piśmie do Zarządu.

VII. Zwracamy uwagę , że działalność Fundacji finansowana jest w przeważającej części z składek,  dlatego też  prosimy o terminowość wpłat, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej klubu.

Dane do przelewu:

mBank S.A. 91 1140 2004 0000 3102 7912 5876
AKADEMIA MAŁEGO SPORTOWCA
PCIM 832, 32-432 PCIM

W tytule proszę podać:

– imię i nazwisko dziecka;
– miesiąc za który składka jest opłacana;
– w przypadku składki rocznej z dopiskiem składka roczna.