Ostatnie aktualności
  1. Turniej Finałowy Orlen Mini Cup!!!
  2. MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W MINI SIATKÓWCE – KOLEJNY BRĄZ DLA AMS PCIM
  3. II turniej Orlen Mini Cup – za nami!!!
  4. Orlen Mini Cup – Rozpoczęty!!!
  5. Dobre Wieści z Krakowa – Trójki tuż za podium!!!

Opłaty

Zarząd Fundacji informuje, że wysokość składek członkowskich w sezonie 2018/2019 wynosi:

1.miesięczna (członkowska) – płatna w miesiącach Wrzesień – Czerwiec:

  • podstawowa – 60 zł/mc, dla grup i osób trenujących dwa razy w tygodniu,
  • obniżona – 40 zł/mc, dla grup i osób trenujących raz w tygodniu.

2. roczna (klubowa) – 30 zł/rok, płatna w dwóch ratach po 15 zł (I Rata – do 10 Grudnia, II Rata – do 10 Marca).

Wpłaty do 15-go każdego m-ca, płatne na numer konta podany na stronie.

I. Składka klubowa jest to coroczna jednorazowa opłata na rzecz Fundacji AMS  wpłacana przez każdego członka klubu w II ratach.

II. Składka członkowska jest to miesięczna opłata związaną z przynależnością do klubu i nie jest opłatą za treningi. Na podstawie złożonej pisemnej deklaracji Państwa dzieci stają się członkiem Akademii Małego Sportowca, a nie określonej grupy treningowej. Opłata w całości przeznaczana jest na cele statutowe klubu. Składka miesięczna jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych oraz ferii zimowych, kiedy to zajęcia prowadzone są formie Mini Campów dla chętnych zawodników.

III. W przypadku nieobecności (udokumentowanej) na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek klubu jest zwolniony z obowiązku zapłacenia miesięcznej składki. W razie nieobecności trwającej minimum 2 tygodnie w sposób ciągły istnieje możliwość obniżenia składki o 50% po uprzednim zgłoszeniu trenerowi.

IV. W przypadku krótszych nieobecności na treningach ćwiczący zobowiązany jest do zapłacenia pełnej składki miesięcznej, niezależnie od przyczyny nieobecności. Nieobecność na zajęciach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup działających w naszym klubie.

V. W przypadku rodzeństw przysługuje zniżka 5 zł na każde kolejne dziecko.

VI. W przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd Fundacji może obniżyć składkę osoby, która złożyła taką prośbę na piśmie do Zarządu.

VII. Zwracamy uwagę , że działalność Fundacji finansowana jest w przeważającej części z składek,  dlatego też  prosimy o terminowość wpłat, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej klubu.

Dane do przelewu:

PKO Bank Polski
49 1020 2892 0000 5602 0600 7944
AKADEMIA MAŁEGO SPORTOWCA
PCIM 832, 32-432 PCIM

W tytule proszę podać:

– imię i nazwisko dziecka;
– miesiąc za który składka jest opłacana;
– w przypadku składki rocznej z dopiskiem składka roczna wraz z numerem raty (I lub II).