Ostatnie aktualności
  1. Zabezpieczony: Trening 7 – AMS w Domu
  2. Zabezpieczony: Trening 6 – AMS w Domu
  3. Zabezpieczony: Trening 5 – AMS w Domu
  4. Zabezpieczony: Trening 4 – AMS w Domu
  5. Zabezpieczony: Trening 3 – AMS w Domu

Nasza Misja

Misją Akademii Małego Sportowca jest podnoszenie poziomu sportowego i organizacyjnego dziecięcej piłki siatkowej na terenie powiatu myślenickiego.

Bazuje ona na trzech najważniejszych założeniach:
ZASTOSOWANIU SPRZĘTU DOSTOSOWANEGO DO WIEKU I MOŻLIWOŚCI FIZYCZNYCH DZIECI;
OPARCIU METODY SZKOLENIA NA WZORCACH WŁOSKIM I AMERYKAŃSKIM;
WYKWALIFIKOWANEJ KADRZE TRENERSKIEJ.

Podstawowym celem Akademii Małego Sportowca jest nauczanie dzieci gry w piłkę siatkową. Do szkółki siatkarskiej AMS może zostać zapisany każdy młody zawodnik i każda młoda zawodniczka, bez względu na umiejętności.

AMS oferuje młodym siatkarzom trening przez zabawę oraz edukację przez sport. Trening siatkarski pozwala rozwinąć nie tylko poszczególne elementy techniki siatkarskiej, ale umożliwia również wykształcenie w sobie dyscypliny i zdolności do pracy w grupie, a także kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów – cech charakteru przydatnych na przestrzeni całego życia.

Akademia Małego Sportowca nie poddaje młodych zawodników presji wyników i uczy wartości fair play na boisku i poza nim. Równocześnie nie zwalnia jednak swoich podopiecznych z obowiązku czynienia postępów. Realizując wszystkie te działania, AMS zwraca uwagę na budowanie, utrzymywanie i umacnianie doskonałego kontaktu z rodzicami swoich młodych siatkarzy pod czas różnego rodzaju organizowanych wydarzeń sportowych.

PODCZAS KAŻDEGO TRENINGU:

  • zaszczepiając pasję kształtujemy pozytywne nawyki naszego dziecka m.in. chęć do pracy, odwagę, decyzyjność;
  • dbamy o ich kondycje fizyczną oraz rozwój emocjonalny;
  • nauczamy dzieci m.in. pracy zespołowej, zasad fair play, przepisów gry.